מה אפשר לעשות עם רכב נטוש גרוטאה

האם אפשר להשאיר רכב נטוש בחנייה משותפת או שצריך להזמין גרר לפינוי רכב גרוטאה לפירוקים

על מי מוטלת חובת הדיווח על רכב נטוש ומה אפשר לעשות עם רכב נטוש בחנייה משותפת או שהוא זרוק לצד הדרך.

מה אפשר לעשות עם רכב נטוש שלא ברורה הבעלות עליו והוא הופך למפגע סביבתי, שיש קושי להתעלם ממנו והוא תופס סתם מקום חנייה כבר זמן ארוך ללא תזוזה לשום מקום.

קיימות מספר הגדרות לרכב נטוש וכן למדיניות הנהוגה על ידי רשויות מקומיות ביחס לפינוי רכבים ישנים.

כל רשות מקומית נוהגת קצת שונה מבחינת ההקפדה על פינוי רכבים אך לבעלי הרכב תמיד כדאי לפעול לפני שהרשות פועלת.

תמיד כדאי לבעלי רכב נטוש להזמין גרר מקומי לפינוי הרכב שלו לדוגמא גרר בפתח תקווה יוכל גם לפנות את הרכב הנטוש הגרוטאה שלכם ואולי אפילו תהייה תמורה בעד הרכב.

בעוד כי ברשויות שבהן מצוקות חניה בעיקר בגוש דן פינוי רכבים רכב נטוש מתבצע בכל המהירות האפשרית בהתאם לתקנות ובסופו של דבר במקרים רבים בעל הרכב יצטרך לשלם על הפינוי.

לקריאה נוספת:

רכב נטוש גרוטאה

הגדרות רכב נטוש – רכב גרוטאה

להלן הגדרת רכב גרוטאה שמכתיב את דרך ההתמודדות עם פינוי רכב גרוטאה בין אם הוא רכב נטוש או רכב שבעליו מוכרים ונוכחים.

חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24), התשפ"ב 2022-*
תיקון סעיף 8א

1 בחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 1984- (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8א

במקום סעיף קטן (א) יבוא:

(1) הושאר ברשות הרבים רכב שנחזה להיות רכב נטוש, רשאית הרשות המוסמכת להודיע לבעל הרכב כי רכבו נחזה להיות רכב נטוש וכי אם לא יוכיח לה אחרת להנחת דעתה, היא רשאית לפעול בהתאם לסמכויותיה לפי סעיף זה.

(2) חלפו שלושים ימים מיום מתן ההודעה לפי פסקה (1) והרכב עדיין נחזה להיות רכב נטוש, ובעל הרכב לא פנה לרשות המוסמכת כאמור באותה פסקה, רשאית הרשות המוסמכת להורות על גרירתו מהמקום."; בסעיף קטן (ב),

במקום "בסעיף קטן (א) יבוא "בסעיף קטן (א)(2)", אחרי "תקופה שתקבע בדרישה" יבוא "ולא תעלה על 21 ימים", ובסופו יבוא "הודעה לפי סעיף קטן זה תימסר 14 ימים לפחות לפני הגרירה";

לעיתים בעלי רכבים שלא טיפלו ברכב שלהם "זוכים" לרדיפה וניסיונות גבייה אגרסיביים ביותר לאחר שהרשות המקומית השקיע ופינתה את הרכב שלהם על חשבונה.

אז מה אפשר לעשות עם רכב נטוש בחנייה משותפת או ברחוב

רכב נטוש שנמצא ברחוב או על כביש בין עירוני יטופל על ידי הרשות המקומית או על ידי הגורם האחראי על קטע הכביש או הדרך המדוברת.

פינוי רכב נטוש מחנייה משותפת ציבורית יטופל על ידי הגורם המפעיל את החנייה המשותפת הציבורית.

יחד עם זאת פינוי רכב נטוש מחנייה משותפת פרטית הוא לעיתים תהליך מורכב יותר, זה יכול להיעשות בהידברות של רצון טוב כאשר קיימים יחסי שכנות תקינים או להפוך למאבק פחות נעים עם התדיינויות משפטיות לעיתים.

יש פתרונות גם לרכב גרוטאה שלא מצליחים למכור ונראה שכל הסיכויים להפיק תועלת כלשהי ממנו אפסו.

מומלץ לפנות לחברת גרירה המתמחה בפינוי רכבים ישנים ולעיתים לא רק שלא תשלמו את הוצאות הגרירה, ייתכן שאפילו תזכו לתמורה עבור רכב גרוטאה שתקוע לכם בחנייה או על הכביש ליד הבית ואין לכם פתרון בשבילו.

פינוי רכב ישן מחייב לעיתים שימוש באמצעים ייעודיים על מנת לרתום את הרכב או להעלות אותו לגורר.

פינוי רכב גרוטאה מבוצע על פי רוב על ידי גורם הקונה רכבים לפירוק ללא קשר למצב הרכב והמקום שבו הוא "זרוק".

במקרים רבים הפתרון היעיל ביותר לפינוי רכב גרוטאה הוא להזמין חברת גרירה מקומית זמינה וזאת בהנחה כי הרכב הישן בבעלותכם.

שאלות ותשובות בנושא

מה זה רכב גרוטאה?

רכב גרוטאה מתייחס לכלי רכב שכבר אינו כשיר לנסיעה על הכביש בשל גילו או מצבו המכני ולמעשה הגיע לסוף חייו השימושיים ונחשב מתאים רק למיחזור או העברה לפירוק עבור חלקים.

איך מכונית הופכת לרכב גרוטאה?

מכונית יכולה להפוך לרכב גרוטאות מסיבות שונות כמו נזקים חמורים מתאונה, כשל מכני, חלודה או קורוזיה נרחבת, או פשוט בלאי מצטבר טבעי הנלווה לגיל הוותיק של הרכב.

האם ניתן לתקן רכב גרוטאה ולהפוך אותה לרכב כשיר שוב?

ברוב המקרים, רכב גרוטאה נחשב לרכב שאינו בר תיקון, כלומר עלות התיקון של הרכב יעלה בהרבה על ערכו של הרכב.
עם זאת, ניתן להסיר חלקים הניתנים למכירה ולהשתמש בהם בכלי רכב אחרים.
בנוסף לעיתים רכב גרוטאה נרכש על ידי אספנים שמשקמים את הרכב ללא קשר לעלויות השחזור והשיקום.

מה אפשר לעשות עם רכב נטוש גרוטאה?

ישנן מספר אפשרויות להתמודדות עם מכונית גרוטאות נטושה לאחר שהתנאים לפינויה הושלמו וזאת בהתאם למצב הגרוטאה. על פי רוב הבחירה היא בין העברה לפירוקים או העברה לגריטה.

האם מכונית הגרוטאות הנטושה יכולה להימכר עבור גרוטאות מתכת?

כן, אחת האפשרויות אחת היא למכור את המכונית הנטושה למגרש גרוטאות, שם היא תפורק ורכיבי המתכת שלה ימוחזרו.

מה אפשר לעשות עם רכב נטוש גרוטאה והאם ניתן לשנות או לחדש את מכונית?

במקרים מסוימים, אספנים או עסקי רכב ייחודיים עשויים להיות מעוניינים להחזיר את הרכב לכביש מחדש ולשחזר את רכיבי המכונית או להפוך אותה לחלק ממיצגים או מתקנים אומנותיים ייחודיים ולעיתים אפילו או לפריטי ריהוט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *