האם ניתן לקבל שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ?

השמת קצין בטיחות בתעבורה בחברה קטנה, האם מומלץ?

שירותי קצין בטיחות בתעבורה כפתרון ביניים עד להשמת קצין בטיחות בתעבורה.

לניהול צי רכב קווים משיקים לניהולו של אתר בנייה. בשניהם על בעלי החברה והמנהלים המפעילים את צי הרכב לעמוד בדרישות ותקנות בטיחות וגהות. בעוד שבאתר בנייה מפקחים על נושא זה פקחים חיצוניים בעלי ציי רכב מחויבים לקבל שירותי קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

או להיעזר בחברה המתמחה בהשמת קצין בטיחות בתעבורה שיישא באחריות הכוללת והמידית לכל הנושאים הקשורים לצי הרכב והנובעים מתקנות התעבורה.

בתקנות התעבורה קיימות הגדרות חד משמעותיות לגבי גודל צי הרכב וחובתו של בעלי החברה במינוי קצין בטיחות בתעבורה (40 רכבים פרטיים, 20 כלי רכב כבדים או רכבי הסעות או 20 רכבים מדירוגים שונים).

יש לזכור שתקנות אלה (תקנות התעבורה כולל התיקונים) נכתבו בחלקן לפני זמן רב ולעתים לאור מודעות ציבורית לצד אינטרסים של בעלי חברות השואפים להתייעלות, נוטים להיעזר בשירותי קצין בטיחות בתעבורה בהצבה ישירה, חלקית או על ידי השמת קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ, גם בחברות שצי הרכב שלהם קטן יותר משמעותית מהנדרש בחוק.

תאונות ומודעות הציבור כגורם תורם לנטיה להיעזר בשירותי קצין בטיחות בתעבורה גם בחברות שצי הרכב שלהן קטן?

אנו עדים בשנים האחרונות למודעות הולכת וגוברת בכל תחומי הבטיחות והגהות. חדשות לבקרים אנו שומעים על אסונות ותקלות באתרי הבנייה שכתוצאה מהן נפגעים פועלי בנייה וננקטים צעדים הולכים ומחמירים כנגד מנהלי העבודה ובעלי חברות הבנייה.

כמובן שלצד העלייה במודעות וכתוצאה מדרישות הציבור גם רמת הפיקוח עולה פלאים ונוספות תקנות בהן נדרשים מנהלי אתרי הבנייה לעמוד שאם לא כן בנוסף למחיר בחיי אדם נגבים קנסות משמעותיים.

נושא נלווה ולא פחות חשוב הנה ההשפעה של תאונות אלה על יחסי הציבור של החברה ושמירה על שמה הטוב ביחס לקהל לקוחותיה הפוטנציאליים.

בדומה לתאונות העבודה, אשר האחריות להתרחשותן מיוחסת לחברה המנהלת ומפעילה את אתר הבנייה, ובעיקר לשמה של חברת האם ולא הקבלן המבצע.

הרי שכאשר מדובר על על תאונות או תקלות הנובעות מכשלים בניהולו של צי הרכב. מעבר לפגיעה בנפש וברכוש שעלולים להיגרם כתוצאה מאי שמירה על תקנות התעבורה בקפדנות הנדרשת.

עלול להיגרם לחברה נזק תדמיתי ארוך טווח, כאשר יתברר שבעלי החברה ומנהליה הבכירים, בחרו, החליטו להסתדר ללא שירותי קצין בטיחות בתעבורה, שירותים שאמנם לא נדרשים על פי החוק אך היו יכולים למנוע פגיעות ברכוש, פגיעות בגוף או חס וחלילה פגיעות בנפש.

בשנים האחרונות ניתן להצביע על מגמה הולכת ורחבה בה בעלי ומנהלי חברות ומוסדות שלהן ציי רכב שמספרית אינם דורשים השמת קצין בטיחות בתעבורה בוחרים להיכנס לחוזים ארוכי טווח ולהיעזר בחברות המעניקות שירותי קצין בטיחות בתעבורה.

זאת על מנת להסיר את האחריות לניהולו ותפעולו של צי הרכב מבעליה של החברה ומנהליה, גם כאשר מספר כלי הרכב אינו דורש זאת. צעד זה מבטיח תפעול בטוח ותקין של צי הרכב ומסיר את האחריות ממנהלי החברה שיכולים להתפנות למשימות ניהול וייצור הנובעות מתפקידם.

נסכם בהבעת עמדה חד משמעית

אם צי הרכב של חברתכם גדול דיו לעורר הפניית משאבי ניהול ותחזוקה שותפים או תקופתיים מצד מנהלי החברה ובעליה להתמודדות עם צי הרכב, הרי שמוטב לכם לנוע במהירות ולהצטרף למגמה הכללית שבה גם חברות קטנות מעבירות את כל הכרוך בניהול צי הרכב לחברה המעניקה שירות קצין בטיחות בתעבורה.

לקריאה נוספת – קצין בטיחות בתעבורה -לצאת ולהגיע בשלום