קצין בטיחות בתעבורה – לצאת להגיע ולשוב בשלום

על פי תקנות התעבורה, תשכ"א-1961, יש למנות קצין בטיחות בתעבורה לניהול כל צי רכב מגודל מסוים.

מי שמונה הינו בעל האחריות והסמכות העליונה בכל הנושאים הקשורים לניהול צי הרכב בחברה.

מתפקידו של קצין בטיחות לנהל את כל הממדים הנוגעים לכלי הרכב המשרתים את החברה ומוגדרים כצי רכב.

כיום יש אפשרות למנות קצין בטיחות בתוך החברה עצמה או לקחת שירותים של קצין בטיחות בתעבורה במיקור חוץ.

הסיבות למינוי?

מספרם של כלי הרכב מחייב זאת על פי תקנות התעבורה.

בעלי החברה ומנהליה מינו קצין בטיחות על מנת להסיר מעליהם כל אחריות באשר לניהולו של הצי.

הם העבירו את הסמכות העליונה לניהול צי הרכב לידיו של קצין בטיחות שהוכשר והוסמך לכך על פי חוק.

קצין בטיחות בתעבורה – תקנות התעבורה, תשכ"א 1961

תקנות אלה כוללות בתוכן את מכלול האספקטים, הנוגעים להגדרתם של רכבים בבעלות חברה או בעלות פרטית.

כצי רכב וההשלכות החוקיות הנובעות והמתחייבות מכך ובראש וראשונה מינוי קצין בטיחות בתעבורה לניהולו של צי הרכב על כל המשתמע מכך.

צי רכב מוגדר בתקנות אלה כאשר מתקיימת בעלות על:

  • 40 רכבים פרטיים או יותר.
  • 20 רכבים כבדים או רכבי הסעה ציבוריים מכל הסוגים או יותר.
  • 20 רכבים הכוללים בתוכם סוגי רכב שונים ובכלל זה רכבים כבדים או רכבי הסעת נוסעים וכו.

ראוי לציון שכיום נוהגים בעליהם של ציי רכב קטנים בהרבה למנות קצין בטיחות בתעבורה על מנת להעביר אליו את האחריות לניהול צי הרכב על כל המשתמע מכך. מכיוון שבהיעדרו האחריות כולה נופלת על כתפיהם של בעלי החברה ומנהליה הבכירים.

קצין בטיחות בתעבורה

קצין בטיחות – תחומי אחריות

מרגע מינויו של קצין הבטיחות בתעבורה הינו בעל הסמכות העליונה בכל הנושאים הקשורים בהפעלת כלי הרכב, תקינותם ומערך הטיפול בהם. לרבות הסמכות להורות על השבתת כלי רכב והורדתו מהכביש בשל סיבות בטיחותיות או הצורך לעבור תיקון או רישוי.

מנהל צי הרכב (הקצב"ת) אמור לנהל את ספרי הרכב הכנת תכניות טיפול ברכב ובדיקות תקינות ורישום מלא של פעילותו של הרכב בספר רכב. (כיום מקובל לנהל ספר רכב ממוחשב באמצעות תוכנות ניהול ציי רכב ייעודיות).

הכשרת נהגים ופיקוח על תפקודם גם הוא בתחום אחריותו של קצין בטיחות בתעבורה. לשם כך עליו לקיים הליך הכשרתי מסודר בהתאם לסוגי הרכב ודרישות החוק הנובעות מכך.

כמובן שמתפקידו לוודא שנהגי החברה רשאים לנהוג בסוגי רכב אלה. על הקצב"ת לקיים הדרכות ועדכונים תקופתיים לכל סוגי הנהגים.

נוהלי בטיחות ונהיגה בשטחים תפעוליים גם הם תחום אחריותו של הקצב"ת אשר לשם כך עליו להכין מערך הוראות תפעוליות ונוהלי נהיגה בתחומי השטח התפעולי. ללא קשר לסוג כלי הרכב.

טיפול בכל הנושאים הקשורים לרכב מול גורמים חיצוניים כגון: מנויים לכבישי "דרך ארץ", פעולה מול משטרת התנועה, חברות הביטוח ועוד.

כאמור תפקידו של הקצין הינו בעל משמעות כפולה ומכופלת בהיותו האחראי הישיר לביטחונם של מפעילי הרכב תקינותם של הרכבים וכמובן בטיחותם של כל הגורמים הבאים במגע עם כלי רכב אלה.

בין אם מדובר בכלי רכב נוספים הנעים על הכביש, הולכי רגל ונוסעי התחבורה הציבורית, עובדים בתעשייה, בנייה והובלה, אשר פוגשים את כלי הרכב של החברה בשגרת עבודתם.

לקריאה נוספת:
האם כדאי ללמוד קצין בטיחות בתעבורה