איך לחנות?

גם מי שכבר נוהג ברכב שנים שואל (את עצמו) לפעמים איך חונים?

האם לחנות ברוורס, בנסיעה לפנים במקביל בניצב או באלכסון

איך לחנות בצורה המתאימה ביותר גם במצב שבו אין סימונים תיחום למקום חנייה?
כאשר אנו חונים במקביל למדרכה או בין קווי סימון של מקומות חנייה אנו משתלבים למקום מוגדר.

האם אנו נוהגים קדימה אל מקום החנייה או חונים ברוורס, משתמשים במראות, מצלמות וחיישני רוורס.

מה כדאי תמיד להזכיר לעצמנו לפני שאנו מחליטים איך לחנות בעיקר כאשר יש לנו בחירה.

איך לחנות בצורה יעילה, מהירה ובטוחה לרכב שלנו ואחרים?

מטרת החנייה המשמעותית ביותר היא למעשה להוריד, לפנות את הרכב מהדרך.
לאפשר לנוסעים לרדת וגם לאפשר לתנועת הרכבים האחרים להמשיך (גם בחניון).
בכל מצב בו עלינו לפנות את הרכב מהדרך עלינו להחליט איך לחנות.

בין אם הגענו ליעד הנסיעה או הביתה לחניון מקורה, בחניית הרחוב, בשולי כביש מהיר או בחנייה הפרטית.
עלינו לבחור באפשרות שתמנע ככל האפשר עיכוב או הפרעה להמשך תנועה.

מובן כי שמירה על בטחוננו ובטחון הנוסעים גם הוא חלק בהחלטה.
איך לחנות מבלי לפגוע ברכבים הסמוכים וגם מבלי להסתכן בנזק לרכב שלנו.

כאשר קיימים מקומות חניה מוסדרים ומוגדרים בחניון ציבורי, ברחוב או בחנייה פרטית.
ההחלטה איך חונים היא קצת קלה יותר אך גם כאן יש לעשות בחירה.

איך חונים בחניון ציבורי או פרטי?

אם מקומות החנייה הם באלכסון הרי שעל פי רוב הכניסה למקום החנייה הוא בנסיעה קדימה.
זאת במטרה לאפשר כניסה מהירה למקום החנייה וגם כאשר צריכים לצאת הרכב כבר פונה לכיוון היציאה.

יש צורך בתשומת לב מרבית וניסיון לשמור על מרחק שווה משני הקווים המגדירים את מקום החנייה.
כאשר החנייה היא ניצב למסלול הנסיעה קיימות שתי אפשרויות. חנייה קדימה או ברוורס.

לכל אחת מהאפשרויות יתרונות וחסרונות. חנייה בנסיעה קדימה היא על פי רוב מהירה יותר.
אך בנסיעה קדימה קשה יותר לדייק במיקום הרכב ביחס לרכבים בצדדים וגם לדעת מתי לעצור.

חנייה ברוורס דורשת אמנם לבצע תמרון לפני הכניסה לחנייה ברוורס.
לעיתים במצב של צפיפות זה מעכב את המשך התנועה אל החניון
זהו מצב דומה לחנייה ברוורס ברחוב המעכבת, עוצרת את המשך התנועה על המסלול עד להשלמת החנייה.

איך לחנות

אז מה היתרון בחנייה ברוורס בחניון מקורה, פתוח או בחניית רוורס ברחוב במקביל למדרכה.

היתרון הוא אמצעי השליטה שנוספו כמעט לכל רכב. גם לרכבים פשוטים.
בעוד בנסיעה לפנים עיקר השליטה הוא שדה הראייה הטבעי שלנו.
בנסיעה לאחור עומדות לרשותינו. שתי מראות צד, מראה מרכזית, על פי רוב מצלמת רוורס וחיישני רוורס.

גם אם "פספסנו" משהו בנסיעה לאחור במראה או במצלמת הרוורס. חיישני רוורס פשוטים יפעילו התראה.
התראה שתגרום לנו לעצור לפני שיגרם נזק לרכב שלנו או לרכב אחר או חס וחלילה להולך רגל.

לסיכום איך חונים

איך לחנות היא שאלה שהנהגים המיומנים עונים עליה מבלי לחשוב כלל. הם בוחרים באופן טבעי.

אך אנו ממליצים כי במידת האפשר תמיד תבחרו בחנייה בנסיעה לאחור.
אמנם בשיעורי נהיגה מתרגלים ואף נבחנים על חנייה ברוורס אך לא תמיד מושם דגש על המטרה העיקרית של החנייה.

פינוי הדרך וחנייה של הרכב באופן שלא יפריע הן לתנועה והן לרכבים נוספים לחנות.
זאת הסיבה שפעמים רבות אנו מגיעים לחניון ומקום חניה פנוי נראה "חצי" תפוס בגלל רכב אחר שלא חנה נכון.

נדגיש לסיכום כי החשובה מכל היא, התשובה לשאלה איך חונים היא: לאט לאט ובזהירות.
חנייה לאט בזהירות ובדייקנות. תמנע מכם אי נעימות כתוצאה מפגיעה ברכב או הפרעה לתנועה או רכב חונה אחר.